gdp là gì

Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội

hay GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng

được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định trong một thời

kỳ nhất định.

GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Gross Domestic Product, có nghĩa

là tổng sản phẩm nội địa hay tổng sản phẩm quốc nội. Đây là một chỉ

tiêu dùng để đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá

và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc

gia trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm hoặc 1 quý).

- GDP là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường: Tức là GDP sẽ cộng

rất nhiều loại sản phẩm thành một chỉ tiêu duy nhất về giá trị của

hoạt động kinh tế bằng việc sử dụng giá thị trường. Bởi giá thị trường

biểu thị số tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các hàng hoá

khác nhau nên nó phản ánh chính xác giá trị của những hàng hóa này.

- GDP biểu thị một cách đầy đủ tất cả các hàng hóa được sản xuất ra

trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên các thị trường. Tuy nhiên,

GDP không tính những sản phẩm được sản xuất ra và bán trong nền kinh

tế ngầm như các loại dược phẩm bất hợp pháp. Những loại rau củ quả nằm

trong các cửa hàng là một phần của GDP tuy nhiên nếu bạn tiêu dùng rau

củ quả trong vườn nhà thì lại không nằm trong GDP.

- Hàng hóa và dịch vụ được tính trong GDP bao gồm những hàng hoá hữu

hình (thực phẩm, xe hơi, quần áo...) và những dịch vụ vô hình (cắt

tóc, khám bệnh, lau nhà...).

- GDP chỉ bao gồm giá trị của những hàng hoá và dịch vụ cuối cùng,

không tính giá trị của những hàng hóa trung gian.

- GDP bao gồm mọi hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ

hiện tại, không bao gồm những hàng hóa được sản xuất ra trong quá khứ.

- GDP tính theo phạm vi lãnh thổ kinh tế. Lãnh thổ kinh tế của một

quốc gia được quan niệm bao gồm các đơn vị hoạt động sản xuất - kinh

doanh dưới hình thức một tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thường trú.

- GDP phản ánh giá trị sản xuất thực hiện trong một khoảng thời gian

cụ thể, thường là một năm hoặc một quý.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất