gpa là gì

Được dịch từ tiếng Anh-Cho điểm trong giáo dục là nỗ lực áp dụng các

phép đo tiêu chuẩn về các mức thành tích khác nhau trong một khóa học.

Điểm có thể được chỉ định dưới dạng chữ cái, dưới dạng phạm vi, phần

trăm hoặc dưới dạng số trong tổng số có thể. Ở một số quốc gia, điểm

được tính trung bình để tạo ra điểm trung bình.

Điểm GPA là gì?

Thời đi học, chúng ta đã quá quen với cụm từ điểm trung bình tích lũy,

điểm tích lũy hoặc điểm trung bình rồi phải không nào? Đối với những

bạn yêu thích môn học tiếng Anh, thích khám phá, tìm tòi chắc chắn sẽ

thường đặt ra câu hỏi điểm trung bình tích lũy tiếng anh là gì, điểm

trung bình tiếng anh là gì, điểm tích lũy tiếng anh là gì?

Điểm trung bình tích lũy/ điểm trung bình/ điểm tích lũy được dịch

sang tiếng Anh là Grade Point Average, viết tắt là GPA.

Đối với những bạn chỉ nghe đến cụm từ tiếng Anh GPA hoặc Grade Point

Average mà chưa biết đó chính là điểm trung bình tích lũy thường hay

nói trong tiếng Việt thì lại có một loạt các câu hỏi đặt ra khác như:

GPA là điểm gì? GPA nghĩa là gì? GPA là viết tắt của từ gì? Grade

Point Average là gì?

Điểm GPA là gì?

Tóm lại, GPA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Grade Point Average.

Grade Point Average hoặc điểm GPA là điểm trung bình tích lũy của học

sinh/ sinh viên trong suốt quá trình học tập. Điểm GPA Việt Nam có thể

hiểu là điểm trung bình của một học kỳ/ năm học/ khóa học.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất