GPA out of là gì?

GPA out of là một cụm từ tiếng Anh dùng để chỉ thang điểm GPA mà

thường theo sau nó là một con số đại diện cho một thang điểm.

Ví dụ:

GPA out of 4, có nghĩa là điểm GPA theo hệ 4

GPA out of 10 có nghĩa là điểm GPA theo hệ 10.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất