Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến lớn về địa lí?

- Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã đi vòng cực nam của lục địa Phi. Điểm đó

được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

- 8/1492, C. Cô-lôm-bô dẫn đoàn thủy thủ Tây Ban Nha đi về hướng Tây.

Ông đã đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê nhưng tưởng là miền

"Đông Ấn Độ". Ông là người đầu tiên phát iệ ta châu Mĩ.

- 7/1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha hướng về

phương Đông. 5/1498, ông đến được Ca-cut-ta Ấn Độ.

- 1519 – 1522, Ma-gien-lan là gười đã thực hiện chuyến đầu tiên vòng

quanh thế giới bằng đường biển

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất