Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu.

Khởi đầu là sự ra đời của "cộng đồng than, thép Châu Âu" vào tháng 4 –

1951 gồm sáu nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, lúc – xăm – bua.

Tháng 3 – 1957 sáu nước trên cùng nhau thành lập " cộng đồng năng

lượng nguyên tử Châu Âu" rồi " cộng đồng kinh tế châu Âu". Tháng 7 –

1967 cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành cộng đồng châu Âu. Tháng

12 – 1991. Hội nghị Ma – xtrích quyết định cộng đồng châu Âu mang tên

gọi mới là Liên minh Châu Âu. Liên minh Châu Âu là 1 liên minh kinh tế

- chính trị lớn nhất thế giới, trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế

thế giới. 1999, số nước thành viên của EU là 15 và đến năm 2004 là 25

nước. I – an – ta ( liên xô) 4 đến này 11 – 2 – 1945. phân chia khu

vực ảnh hưởng giữa 2 cường quốc liên xô và Mĩ. Liên xô dông nước Đức

và Tây Âu thuộc ảnh hưởng của Mĩ, Anh trật tự 2 cực I – an – ta do

liên xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất