Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?

- Vị trí của Vương triêu Hồi giáo Đê- li:

+ Mở ra sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà người A-rap

mang đến. Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

+ Đạo Hồi được truyền bá vào Ấn Độ, từ đó có ảnh hưởng đến nhiều

nơi khác, nhất là khu vực Đông Nam Á.

- Vị trí của Vương triều Mô-gôn:

+ Những chính sách dưới thời vua A-cơ-ba giúp cho xã hội Ấn Độ ổn

định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu, đất nước thình

vượng.

+ Ghi dấu với hai công trình kiến trúc lớn và tuyệt đẹp: Thành Đỏ

và lăng Ta-giơ-Ma-han.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất