Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố

- Có 2 đô thị với quy mô dân số trên 1 triệu người, 3 đô thị với quy

mô dân số từ 350 nghìn đến 1 triệu người, nhiều đô thị có quy mô dân

số từ 100 nghìn đến dưới 350 nghìn người.

- Một số đô thị từ loại 3 lên loại 2, từ loại 2 lên loại 1.

- Việc mở rộng quy mô đô thị đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về xã hội và

môi trường do dân cư tập trung quá đông ở các thành phố lớn (Hà Nội,

TP. HỒ Chí Minh).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất