Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư Tây Nguyên.

Đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên:

- Tây Nguyên có 4,4 triệu dân (2002), trong đó đồng bào dân tộc ít

người chiếm khoảng 30% (Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, ..), dân tộc Kinh sinh

sống ở các đô thị, trục giao thông, lâm trường, nông trường .

- Dân cư phân bố thưa thớt nhất cả nước. Mật độ dân số năm 2002 là 81

người/km² (của cả nước là 254 người/km²).

- Dân cư phân bố không đều giữa các vùng:

+ Tỉ lệ dân thành thị của Tây Nguyên thấp hơn tỉ lệ dân thành thị

của cả nước .Các đô thị, ven các tuyến đường giao thông, các nông, lâm

trường có mật độ dân số cao hơn các vùng còn lại (các vùng trồng cây

công nghiệp ở Đăk Lăk, Lâm Đồng có mật độ dân số 101 - 200 người/km²).

+ Các vùng còn lại ở Kon Tum, Đăk Lăk, Đắk Nông có mật độ dân số

dưới 50 người/km² .

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất