Hãy nêu hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này.

- Nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống

nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.

- Cuộc "Đại cách mạng văn hoá vô sản" đã gây nên tình trạng hỗn loạn

trong cả nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật

chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất