Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta

- Thành tựu:

+ Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc.

+ Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá.

+ Trong công nghiệp đã hình thành một số ngành trọng điểm, nổi

bật là ngành dầu khí, điện, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu

dùng.

+ Hoạt động: Ngoại thương và đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh.

Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn

cầu.

- Thách thức:

+ Sự phân hoá giàu nghèo và tình trạng vẫn còn các xã nghèo, vùng nghèo.

+ Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.

+ Những bất cập trong sự phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

+ Vấn đề việc làm, xoá đói giảm nghèo.

+ Những khó khăn trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất