Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê

- Thủ công nghiệp

+ Nhà nước thành lập các quan xưởng, tập trung thợ giỏi sản xuất

: tiền, vũ khí, thuyền chiến

+ Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm,

dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

+ Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu...

+ Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,...

- Thương nghiệp

+ Nội thương: Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp

nơi. Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị, trung tâm buôn bán và làm

nghề truyền thống.

+ Ngoại thương: Khá phát triển, nhiều bến cảng được xây dựng,

vùng biên giới Việt – Trung hình thành các địa điểm buôn bán.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất