Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

- Liên Xô và các nước Đông Âu có chung một mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất