Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

- Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ, được coi là sự phát triển

"thần kì", với những thành tựu chính là : tốc độ tăng trưởng công

nghiệp bình quân hằng năm trong những năm 50 là 15%, những năm 60 là

13,5% ; tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 50 là 20 tỉ USD, năm 1968 là

183 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ (830 tỉ USD)...

- Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm

kinh tế - tài chính trên thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất