Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia Phù Nam

- Tình hình kinh tế:

+ Cư dân Phù Nam sản xuất nông nghiệp, kết hợp với làm nghề thủ

công, đánh cá và buôn bán.

+ Ngoại thương đường biển rất phát triển.

- Tình hình văn hóa

+ Tập quán phổ biến của cư dân Phù Nam là ở nhà sàn

+ Phật giáo và Ba-la-môn giáo được sùng tín

+ Nghệ thuật ca, múa nhạc phát triển.

- Tình hình xã hội

Có sự phân hóa giàu nghèo hình thành các tầng lớp quý tộc, bình dân, nô lệ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất