Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân

tộc bùng nổ mạnh mẽ. Đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã

giành độc lập.

- Gần suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định, bởi các

cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông

Nam Á và Tây Á.

- Sau "chiến tranh lạnh", ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc

cung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc cá phong trào li khai

với những hành động khủng bố tệ hại.

- Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po, Thái Lan...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất