Hãy nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.

- Hai Bà Trưng:

+ Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Đông Hán xâm lược, giành độc

lập tự chủ cho dân tộc.

+ Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược nhà Hán để

bảo vệ nền độc lập tự chủ vừa giành được.

- Lý Bí:

+ Liên kết với các hào kiệt nổi dậy khởi nghĩa chống quân nhà

Lương giành được thắng lợi.

+ Thành lập nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ.

- Triệu Quang Phục:

+ Kế tục sự nghiệp của Lý Bí tổ chức cuộc kháng chiến chống quân

xâm lược nhà Lương giành thắng lợi.

- Khúc Thừa Dụ:

+ Lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, đánh đổ ách thống

trị của nhà Đường.

+ Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ giành thắng lợi đá đánh dấu sự

thắng lợi về cơ bản của cuộc đấu tranh vũ trang hơn nghìn năm Bắc

thuộc.

- Ngô Quyền :

+ Trừ khử tên nội phản Kiều Công Tiễn

+ Chỉ huy trận đánh ở sông Bạch Đằng đập tan cuộc xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Cuộc khởi nghĩa và chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938

đã mở ra một thời kì mới- thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc

ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất