Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học – kĩ thuật của Mĩ.

- Mĩ là nước đi đầu về khoa học - kĩ thuật và công nghệ trên thế giới,

đã thu được nhiều thành tựu kì diệu trong tất cả các lĩnh vực như sáng

chế các công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự

động), các nguồn năng lượng mới (nguyên tử và Mặt Trời...), những vật

liệu tổng hợp mới, "cách mạng xanh" trong nông nghiệp, cách mạng trong

giao thông và thông tin liên lạc.

- Trong công cuộc chinh phục vũ trụ (tháng 7 - 1969, lần đầu tiên đưa

con người lên Mặt Trăng...) ;

- Mĩ đã sản xuất các loại vũ khí hiện đại (tên lửa chiến lược, máy bay

tàng hình...).

- Nhờ những thành tựu khoa học - kĩ thuật đó, nền kinh tế Mĩ không

ngừng tăng trưởng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân Mĩ có

nhiều thay đổi nhanh chóng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất