Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng.

- Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, nhiều cải cách dân chủ đã được tiến

hành ở Nhật Bản như:

+ Ban hành Hiến pháp mới (1946) với nhiều nội dung tiến bộ.

+ Thực hiện cải cách ruộng đất, đem lại ruộng đất cho nhân dân.

+ Xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh,

ổn định tình hình hình trị - xã hội.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ (luật Công đoàn, nam nữ bình đẳng...).

- Ý nghĩa : Những cải cách này đã biến nước Nhật quân phiệt, phong

kiến thành nhà nước dân chủ đại nghị kiểu châu Âu, mang lại luồng sinh

khí mới đối với các tầng lớp -nhân dân và là một nhân tố quan trọng

giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất