Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã

biến nước Nhật quân phiệt, phong kiến thành nhà nước dân chủ đại nghị

kiểu châu Âu, mang lại luồng sinh khí mới đối với các tầng lớp -nhân

dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất