Hãy nhận xét biểu đồ hình 15.1 (sgk trang 56) và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết

- Nhận xét: Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu của nước ta năm 2002, chiếm

tỉ trọng lớn nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp

40,6%, tiếp đến là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 31,8%, sau cùng

là hàng nông, lâm, thuỷ sản 27,6%

- Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta:

+ Khoáng sản: dầu thô, than đá,...

+ Nông sản, thuỷ sản: gạo, cà phê, điều, tôm, cá, mực đông lạnh,...

+ Sản phẩm công nghiệp chế biến: hàng dệt may, điện tử,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất