Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành công

nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:

- Tạo nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến lương

thực, thực phẩm.

Ví dụ:

+ Mía cho công nghiệp đường mía

+ Chè, cà phê cho công nghiệp chế biến chè, cà phê

+ Bò thịt, bò sữa cho ngành sản xuất thịt hộp, sữa hộp…

+ Cá, tôm… cho công nghiệp chế biến thủy sản.

- Việc phát triển các vùng chuyên canh trong nông, lâm, ngư nghiệp

tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát

triển ổn định và có điều kiện đa dạng hóa sản phẩm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất