Hãy so sánh số liệu năm 1990 và năm 2002, rút ra nhận xét vể sự phát triển của ngành thuỷ sản

Trong giai đoạn 1990 - 2002:

- Tổng sản lượng thủy sản, thủy sản khai thác, nuôi trồng đều tăng.

Sản lượng thủy sản tăng gấp 2,97 lần; khai thác tăng 2,47 lần; nuôi

trồng tăng 5,2 lần.

- Sản lượng nuôi trồng thuyền sản tăng nhanh hơn sản lượng khai thác.

- Trong cơ cấu giá trị sản lượng thủy sản năm 2002, tỉ trọng sản lượng

khai thác chiếm 68%, nuôi trồng chiếm 32%.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất