Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973.

- Mục đích:

+ Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các

nước thành viên.

+ Hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học.

- Thành tựu: từ 1951-1973:

+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của các nước thành viên trung bình

đạt 10% /năm.

+ Thu nhập quốc dân tăng 5,7 lần.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất