Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các đời tổng thống Mĩ bắt đầu từ

Tru-man đã thi hành "chiến lược toàn cầu" phản cách mạng, nhằm chống

phá các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc

và thiết lập sự thống trị của Mĩ trên thế giới. Thực hiện chiến lược

toàn cầu, Mĩ tiến hành "viện trợ" để lôi kéo, không chế các nước ; lập

ra các khối quân sự ; chạy đua vũ trang, gây chiến tranh xâm lược..

- Trong việc thực hiện "chiến lược toàn cầu", Mĩ đã gặp nhiều thất bại

nặng nề, tiêu biểu nhất là thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược

Việt Nam. Mặt khác, Mĩ cũng thực hiện được một số mưu đồ như góp phần

làm tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

- Sau khi Liên Xô bị sụp đổ, dựa vào ưu thế về quân sự, kinh tế, khoa

học - kĩ thuật... Các giới cầm quyền Mĩ ráo riết tiến hành nhiều chính

sách, biện pháp để xác lập trật tự thế giới một cực do Mĩ hoàn toàn

chi phối và khống chế. Nhưng giữa tham vọng và khả năng thực hiện vẫn

có khoảng cách không nhỏ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất