Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc.

- Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 -

1957). Nhờ sự lao động quên mình của nhân dân và những giúp đỡ to lớn

của Liên Xô, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã thu được nhiều thành tựu

đáng kể. Bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt.

- Trong 5 năm, 246 công trình đã được xây dựng và đưa vào sản xuất sản

lượng công nghiệp tăng 140%, sản lượng nông nghiệp tăng 25% so với năm

1952.

- Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố

hoà bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Địa vị quốc tế của

Trung Quốc được khẳng định vững chắc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất