Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

- Tình hình kinh tế

+ Nông nghiệp: trồng lúa, ngoài ra còn có các loại cây ăn quả,

cây lương thực khác. Sử dụng công cụ sắt và sức kéo trâu bò.

+ Thủ công nghiệp:phát triển nghề dệt, làm trang sức, đóng gạch,

kĩ thuật xây tháp đạt trình độ cao.

- Về văn hóa:

+ Thế kỉ IV có chữ viết từ chữ Phạn của Ấn Độ

+ Cư dân Cham-pa theo Balamon giáo và Phật giáo

+ Người Chăm có tập tục ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết.

- Về xã hội

Xã hội Chăm bao gồm các tầng lớp quý tộc, dân tự do, nông dân lệ thuộc

vào nô lệ. Nông dân chiếm số đông, làm nông nghiệp, đánh cá, thu kiếm

lâm sản. Cham pha phát triển trong các thế kỉ X – XV sau đó suy thoái

và hội nhập trở thành một bộ phận cư dân và văn hóa Việt Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất