Hãy xác định trên Lược đồ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi tiếng

Một số trung tâm du lịch nổi tiếng : Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà

Nẵng, Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất