Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh

Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh

tương đối thấp do thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất