Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta chấm dứt trong khỏang thời gian nào?

Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta bắt đầu từ cuối những năm 50 và

chấm dứt vào những năm cuối thế kỉ XX.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất