Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác so với cư dân Phùng Nguyên?

Điểm khác biệt là nếu công cụ lao động của cư dân Phùng Nguyên chủ yếu

bằng đá thì đến thời Đông Sơn công cụ lao động chủ yếu bằng đồng thau

và bắt đầu có công cụ bằng sắt và có nền nông nghiệp trồng lúa nước

dùng sức kéo của trâu bò khá phát triển.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất