Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của những quyết định đó?

* Hội nghị đã thông qua những quyết đinh quan trọng sau:

- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt

Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

- Thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm giữ gìn hòa bình, an

ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh.

- Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân

chia phạm vị ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng.

* Hệ quả:

Những quyết định của hội nghị I-an-ta đã trở thành khuôn khổ của trật

tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh, thường được

gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta" đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất