Điểm CPA là gì?

Theo quy chế đào tạo của một số trường đại học thì điểm CPA được hiểu

là điểm trung bình tích lũy còn điểm GPA lại được hiểu là điểm trung

bình của một học kỳ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất