Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?

- Điều kiện tự nhiên: Đông Nam Á là vùng có điều kiện tự nhiên thuận

lợi. Vì vậy từ xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này.

- Điều kiện kinh tế: Đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử

dụng đồ sắt. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nghề thủ công

truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng, rèn sắt. Việc buôn

bán đường biển cũng rất phát đạt, nhiều thành thị - hải cảng đã ra

đời. Sự phát triển của các ngành kinh tế là cơ sở cho sự ra đời của

hàng loạt các quốc gia cổ ở đây.

- Do sự tác động về mặt kinh tế của thương nhân Ấn Độ và văn hóa Ấn Độ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất