Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng như thế bào đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những

thuận lợi và khó khăn khi xây dựng và phát triển kinh tế:

* Thuận lợi:

- Vị trí: Cầu nối giữa Tây Nguyên , Duyên hải Nam Trung Bộ với đồng

bằng sông Cửu Long; Giáp với ngã tư đường hàng hải và hàng không thế

giới thuận lợi giao lưu, trao đổi với các vùng khác và các nước trong

khu vực và thế giới.

- Địa hình bằng phẳng thuận lợi để diễn ra các hoạt động kinh tế- xã hội.

- Đất: diện tích badan, đất xám lớn thuận lợi để phát triển trồng các

cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả.

- Khí hậu: nhiệt đới và cận nhiệt.

- Tài nguyên biển: Nguồn thủy hải sản phong phú, vùng biển giàu tiềm

năng dầu khí...

* Khó khăn:

- Khoáng sản: Trên đất liền ít khoáng sản.

- khí hậu hậu có một mùa khô sâu sắc và kéo dài.

- Diện tích rừng tự nhiên thấp và ngày càng giảm.

- Ô nhiễm môi trường: ngày càng ô nhiễm do các hoạt động kinh tế- xã

hội của vùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất