iso là gì

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc

tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn

thế giới. ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Trụ sở Ban thư

ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên

quốc gia.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất