Kể tên một số cơ sở vật chất - kĩ thuật trong nông nghiệp để minh hoạ rõ hơn sơ đồ trang 26 SGK

- Hệ thống thuỷ lợi: các hồ chứa nước, kênh mương nội đồng, ...

- Hệ thống dịch vụ trồng trọt: cơ sở tạo giống lúa và cung ứng phân

bón, thuốc trừ sâu,...

- Hệ thông dịch vụ chăn nuôi: cơ sở lai tạo giông, tư vấn, buôn bán,

chế biến thức ăn, thuốc thú y,...

- Các cơ sở vật chất - kĩ thuật khác: các phòng thí nghiệm, các loại

máy móc, thiết bị phục vụ chăn nuôi, các cơ sở khuyến nông, khuyến

ngư,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất