Kể tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ

Các địa điểm du ịch nổi tiếng của vùng: Bãi biểm Sầm Sơn, bãi biển của

Lò, quê Bác ở Nam Đàn- Nghệ An, Thành phố Huế,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất