Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Thời gian - Các giai đoạn phát triển

Đầu thế kỉ XIII - Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ

Thế kỉ XIV - Pha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lan Xang

Thế kỉ XV - XVII - Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng

Thế kỉ XVIII - Lan Xang suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm lược

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất