Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Thời gian - Các giai đoạn phát triển

Đầu thế kỉ VI - Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia

Thế kỉ X – thế kỉ XV - Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia

Thế kỉ XV - Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái

Thế kỉ XIX - Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất