Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

1 Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê Năm 981 Tiền Lê Lê Hoàn Thắng lợi

2 Kháng chiến chống Tống thời Lý Năm 1077 Lý Lý Thường Kiệt Thắng lợi

3 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên Thế kỉ XIII Trần Vua Trần và

các tướng lĩnh nhà Trần Thắng lợi 3 lần

4 Chống Minh 1407 Hồ Hồ Quý Ly Thất bại

5 Khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427 Lê sơ Lê Lợi Thắng lợi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất