Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật thời Lý, Trần, Lê

Sử học
- Bộ Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu
- Lam Sơn thực lục
- Đại Việt sử kí toàn thư
Địa lý Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ,...
Quân sự
- Binh thư yếu lược,...
- Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến, xây thành
Toán học
- Đại thành toán pháp
- Lập thành toán pháp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất