Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung: địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế.

Nền văn hóa - Địa bàn cư trú - Công cụ lao động - Hoạt động kinh tế

Phùng - Nguyên Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng - Chủ

yếu bằng đá Nông nghiệp trồng lúa, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm

Sa Huỳnh - Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa - Phổ biến bằng đá

- Nông nghiệp trồng lúa, dệt vải

Đồng Nai - Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Hồ Chí Minh -

Chủ yếu bằng đá - Nông nghiệp trồng lúa nước và các cây lương thực, ăn

quả khác, khai thác sản vật, làm nghề thủ công

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất