Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

STT Triều đại phong kiến Thời gian

1 Nhà Ngô 938 - 965

2 Nhà Đinh 968 – 980

3 Nhà Tiền Lê 980 – 1009

4 Nhà Lý 1010 – 1225

5 Nhà Trần 1225 – 1400

6 Nhà Hồ 1400 – 1407

7 Nhà Lê 1428 - 1527

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất