Lập bảng tóm tắt các giai đoạn trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?

Thời gian - Nội dung

Thế kỉ VII - X - Hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc: Vương

quốc Cam-pu-chia, Vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông

Mê nam.

Thế kỉ X - XVIII - Thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX - Đông Nam Á bước vào giai

đoạn suy thoái, trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất