Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ ?

Các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông

dân cư, nên có nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại ở các vùng núi, dân

cư thưa thớt, hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

Ở các đô thị lớn, đông dân ﴾tp Hồ Chí Minh, Hà Nội..﴿ tập trung nhiều

lĩnh vực dịch vụ hơn các đô thị nhỏ, ít dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất