Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng

Từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, thời tiết ở đồng bằng sông

Hồng thường lạnh , khô. Gió mùa đông bắc mỗi khi tràn về thường gây

rét đậm, hoặc rét hại. Ngày nay, nhờ có cá giống ngô năng suất cao lại

chịu hạn, chịu rét tốt nên ngô là cây trồng nhiều vào vụ đông. CÙng

vơi ngô và khoai tây, vùng này còn phát triển mạnh rau quả cận nhiệt

và ôn đới, do đó cơ cấu cây trồng trong vụ đông trở nên đa dạng , đem

lại lợi ích kinh tế cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất