Nêu một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam.

Một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo thứ tự từ Bắc vào

Nam: Trà Cổ, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Của Lò, Nhật Lệ, Lăng Cô, Mỹ Khê, Nha

Trang, Vũng Tàu,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất