Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ

- Diện tích đất canh tác ít, đất xấu.

- Điều kiện khí hậu khắc nghiệt lại diễn biến thất thường, thường bị

thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, gió Lào,...).

- Dân số đông, cơ sở hạ tầng kém phát triển; đời sống nhân dân khó

khăn, đặc biệt ở vùng gò đồi phía tây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất