Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển –đảo ở nước ta. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo sẽ dẫn đến những hậu quả gì?

- Nguyên nhân của sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo:

+ Khai thác nguồn lợi thủy sản vượt quá mức độ phục hồi, nhất là

thủy sản ven bờ

+ Khai thác bằng cách thức mang tính hủy diệt như sử dụng chất độc,

chất nổ, điện ...

+ Chưa bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài

nguyên sinh vật khác (các loài lưỡng cư, chim biển, các rạn san hô

...) của vùng biển - đảo.

+ Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân

cư, đô thị, các khu công nghiệp, các khu du lịch ở ven biển và trên

các đảo.

- Hoạt động khai thác khoáng sản biển, nhất là khai thác dầu khí.

- Nạn tràn dầu từ các phương tiện vận tải biển.

* Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo dẫn đến

những hậu quả sau:

- Làm suy giảm tính đa dạng sinh vật của nước ta, cạn kiệt tài nguyên.

- Ảnh hưởng xấu tới việc phát triển kinh tế xã hội biển theo hướng bền vững

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất