Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần

- Đặc điểm:

+ Từ một cuộc chiến tranh ở địa phương phát triển thành cuộc

chiến tranh giải phóng dân tộc

+ Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa, tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có căn cứ kháng chiến.

- So sánh

+ Kháng chiến thời Lý, Trần là chiến tranh bảo vệ độc lập dân

tộc. Khởi nghĩa Lam Sơn là giành lại độc lập từ tay nhà Minh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất